Mua hàng Online Giá rẻ hơn gọi ngay 1900 6666 - Trung Tâm Bảo Hành 1900 6026

 

TechOne Trên Youtube

 

 

 

 


 

 

Techone trên Facebook

Quảng cáo

Chính sách Bảo hành - Đổi trả

              HỆ THỐNG SIÊU THỊ DI ĐỘNG TECHONE

QUY ĐỊNH ĐỔI – TRẢ SẢN PHẨM

1. Phạm vi áp dụng

- Đối tượng áp dụng: Áp dụng với các sản phẩm là điện thoại, máy tính bảng, laptop được bán tại Hệ thống siêu thị di động TechOne

- Thời gian áp dụng: 25.05.2016

2. Quy định Đổi Trả:

2. Quy Định Đổi Trả

A. Các sản phẩm mới được bảo hành tại Trung Tâm Bảo Hành Techone

Tình Trạng Máy Khi Đổi

Thời Gian Đổi Trả

Phí Đổi/ Trả Hàng

Sản Phẩm Bị Lỗi do nhà sản xuất

15 ngày đầu

- Miễn Phí: Nếu đổi sang sản phẩm cùng model.

 

- Trừ 15% trên giá mua: Nếu khách đổi sang sản phẩm khác hoặc hoàn lại tiền 

Sản Phẩm Không Bị Lỗi

15 ngày đầu

- Trừ 15% trên giá mua  (không áp dụng với sản phẩm apple )

B. Các sản phẩm mới được bảo hành tại Trung Tâm Bảo Hành được ủy quyền bởi nhà sản xuất

Tình Trạng Máy Khi Đổi

Thời Gian Đổi Trả

Phí Đổi/ Trả Hàng

Sản phẩm Bị Lỗi do nhà sản xuất

30 ngày đầu

- Miễn Phí:nếu đổi sang sản phẩm cùng model.

- Trừ 20% trên giá mua: Nếu khách muốn đổi sản phẩm khác hoặc hoàn lại tiền.

- Riêng với sản phẩm samsung và oppo trừ phí trên giá máy đã trừ khuyến mại. Không áp dụng với sản phẩm apple.

Sản phẩm Không Bị Lỗi

07 ngày đầu

-Trừ 15% trên giá mua nếu khách hàng muốn đổi sang máy khác có giá cao hơn giá sản phẩm đã mua.

 

-Trừ 20% trên giá mua nếu khách hàng muốn hoàn lại tiền.

 

-Riêng với sản phẩm samsung

và oppo trừ phí trên giá máy đã trừ khuyến mại. Không áp dụng với sản phẩm apple.

C. Các sản phẩm cũ đã qua sử dụng ( máy cũ)

Tình trạng máy khi đổi

Thời gian và phí đổi trả

Sản Phẩm bị lỗi do nhà sản xuất

Đổi Máy

(Trừ phí trên giá mua)

Trả Máy Hoàn Tiền

(Trừ phí trên giá mua)

30 ngày đầu

Miễn phí

03 ngày đầu

Miễn phí

Từ 03 đến 07 ngày

Trừ 10% - 15%

Từ 07 đến 15 ngày

Trừ 15% - 20%

Từ 15 đến 30 ngày

Trừ 20% - 25%

Sản phẩm không bị lỗi

15 ngày đầu

 Trừ 10%

15 ngày đầu

Trừ 15% - 20%

15 đến 30 ngày

 Trừ 15%

15 đến 30 ngày

Trừ 20% - 25%

D. Gói dịch vụ ( BHMR)

Tình trạng sản phẩm

Thời gian đổi trả

Phí đổi trả

Sản phẩm bị lỗi đủ điều kiện đổi trả

15 ngày đầu

-Miễn phí nếu khách hàng đổi sang sản phẩm khác có giá cao hơn hoặc bằng giá sản phẩm đã mua.

- Trừ 50% nếu khách hàng muốn hoàn lại tiền

Sau 15 ngày

- Không nhập lại

 Sản phẩm không bị lỗi

07 ngày đầu

- Trừ 50% giá gói nếu khách hàng muốn hoàn tiền hoặc đổi sang sản phẩm khác

Sau 07 ngày

- Không nhập lại


II.  Điều kiện đổi trả

Máy đổi trả cần thoả mãn điều kiện bảo hành và các quy định bổ sung sau:


Các sản phẩm đã hết thời gian đổi trả hoặc không đủ điều kiện đổi trả: TechOne sẽ mua lại với mức giá theo quy định